"Zorro and his brother" (C) Matthias Sodtke / Animation: www.animationsfabrik.de / Kay Woitas